WZT-2 polskie konstrukcje 4

  

WZT-2 

polskie konstrukcje 4


Wóz Zabezpieczenia Technicznego (WZT-2)


Piotr Wujec


W ramach prezentowania polskiej myśli technicznej tym razem kilka słów o oryginalnej polskiej konstrukcji.
Doświadczenia II Wojny Światowej doprowadziły do wniosku, iż jednym z fundamentów skuteczności związków pancernych jest mobilność. Mobilność jednostek jest uzależniona głównie od ich sprawności, w tym odpowiedniego zabezpieczenia technicznego pododdziałów biorących udział w starciach. Takiemu zabezpieczaniu służą m.in. wozy zabezpieczenia technicznego (WZT). 

Polska wypracowała własną koncepcję konstrukcji wozów zabezpieczenia technicznego tworząc ciągniki pancerne rodziny WZT.WZT-2


Zaprezentowany na moich zdjęciach WZT-2 jest pojazdem opancerzonym z założenia szybkobieżnym. Ten wszechstronny pojazd, został skonstruowany przez polskich inżynierów z Gliwic, w celu zabezpieczenia technicznego czołgów z rodziny T-55/T-55A, a powstawał na bazie podwozia czołgu T-55.
Warto podkreślić, iż w 1973 roku gdy WZT-2 wszedł do służby WP był on najlepszym w swojej klasie wozem w Europie, do dziś spełnia wymagania pola walki stawiane przed pojazdami tej klasy w NATO.


WZT-2, fot. Piotr Wujec AD2017


Polska koncepcja


WZT-2 to pojazd oryginalny w zakresie konstrukcji, jak i swojej wszechstronności. 

WZT-2 ma spełniać szereg zadań na polu walki, w tym:

1. ewakuacji oraz udzielania pomocy technicznej uszkodzonym pojazdom gąsienicowym, prędkość WZT-2 podczas holowania pojazdu  wynosi do 15 km/h,

2. wykonywania prac montażowych lub demontażowych z wykorzystaniem posiadanego żurawia, który jest uruchamiany hydraulicznie, ma napęd od silnika czołgu, co pozwala w warunkach polowych na wymianę wieży czołgu lub lufy,

3. wykonywania prac ziemnych z użyciem posiadanego spychacza-lemiesza,

4. pomocy jednostkom za pomocą wyciągarki o sile uciągu do 750 kN,

5. napraw z użyciem posiadanej spawarki,

6. niesienia pierwszej pomocy medycznej załogom wozów bojowych i możliwość ewakuacji z pola walki do 3 rannych w pozycji leżącej.
WZT-2 fot. Piotr Wujec, AD 2017


Dodać należy, iż jest też przystosowany, pod warunkiem uprzedniego przygotowania, do pokonywania przeszkód wodnych po dnie.


Jednostka napędowa

WZT-2 jest wyposażony w silnik W-55W o mocy 441 kW przy 2000 obr./min. 
 


Uzbrojenie

Zaczepne: WKM 12,7 mm (wielkokalibrowego karabinu maszynowego) i/lub ręczny granatnik przeciwpancerny (np. RPG-7). 

Obronne
termiczna aparatura dymotwórczą, układ ochrony przed bronią masowego rażenia oraz rentgenometr. 


WZT-2 fot. Piotr Wujec, AD 2017

Dane techniczne WZT-2:
załoga- 4 żołnierzy,
masa własna pojazdu - 34 t,
długość kadłuba- 6,45 m
szerokość kadłuba- 3,27 m
prześwit- 0,425 m
szerokość gąsienicy- 0,58m
maksymalna prędkość jazdy - 50 km/h,
prędkość podczas holowania uszkodzonego sprzętu 15 km/h,
maksymalny zasięg jazdy - 465 km,
zdolność pokonywania przeszkód,
brody o głębokości - 1,4 m,
ścianki pionowe o wysokości - 0,8 m,
rowy o szerokości - 2,7 m.
WZT-2 fot. Piotr Wujec, AD 2017Podsumowanie 


WZT-2 do dziś spełnia wymagania pola walki stawiane przed pojazdami klasy ARV w NATO, acz w mniejszym zakresie niż lat temu 30. Może on bowiem ewakuować z pola walki pojazd pancerny o wadze do 40 ton, co na dzisiejsze warunki (masy czołgów podstawowych) nie jest wystarczające. 
Z drugiej strony w NATO gąsienicowe ciągniki pancerne, w tym wozy zabezpieczenia technicznego są wykorzystywane dłużej niż pojazdy, na których podwozu powstały, np. zamieszczony na zdjęciu poniżej niemiecki BPz-2 Bergepanzer dla czołgów Leopard-1.  
Do dziś WZT-2 jest przydatny, mając możliwość remontowania na polu walki przez drużyny remontowe z 10 BKPanc również czołgów Leopard 2A4.

WZT-2 były produkowane przez nasz polski przemysł, na potrzeby WP oraz na eksport. Nasze WP otrzymało ok 330 WZT-2, kilkadziesiąt z nich nadal służy w linii. 

BPz-2 Bergepanzer, fot. Piotr Wujec, AD 2016 


Dziękuję za uwagę.

Piotr Wujec, 22 luty 2018 r.


O autorze: Piotr Wujec - pasjonat łażenia po górach i żagli (sternik jachtowy), miłośnik rodzinnego miasta Warszawy, pasjonat lotnictwa, ukończył Zarządzanie Infrastrukturą Lotniczą na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Prawo Lotnicze na Uczelni Łazarskiego oraz kurs szybowcowy Aeroklubu Warszawskiego. 

Zawodowo Piotr Wujec jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem w Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego. Komentarze

Prześlij komentarz

Najczęściej czytane wpisy